Soutěž ze dne 09. 09. 2006

Ceny
2 vstupenky dle vlastního výběru

Otázka
Muzikál Šumař na střeše se odehrává:
 v Oděse
 ve Lvově
 v Anatěvce
E-mail:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Divadlo:
Jaké divadlo chcete, v případě výhry navštívit.